JussiAhde

Kaikki blogit puheenaiheesta Eläkeläinen

Eläkeläisten toimeentulo turvattava

Suomessa on noin 1.6 miljoonaa eläkkeensaajaa, joista lähes puolet on pienituloisia. Erityisesti pienituloisia on iäkkäiden, yksinasuvien naisten joukossa. Pienituloinen eläkeläinen joutuu tinkimään monista välttämättömistäkin asioista, kuten ruoasta ja lääkkeistä.

On selvää, että eläkeläisellä pitää olla riittävä toimeentulo. Rahan on riitettävä välttämättömiin asioihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Pienituloisten eläkeläisten taloudellista asemaa on korjattava.

Kansaneläke ei riitä elämiseen - onko sillä mitään väliä?

80-vuotias kansaneläke on kattava, mutta riittämätön. Kansaneläkettä saavat ne eläkeläiset, joiden työeläke on pieni. 26% suomalaisista pitää kansaneläkettä jokseenkin tai täysin riittävänä. Täysi kansaneläkkeen määrä on tällä hetkellä 628,85 euroa kuukaudessa. Käytännössä kansaneläke on verotonta tuloa.

Perheet ja eläkeläiset ovat hyvätuloisia köyhiä

Työssäkäyvistä lapsiperheistä ja eläkeläisistä on tullut hyvätuloisia köyhiä. TNS-Kantar julkaisi uusimmassa tutkimuksessaan, että suomalaisten kulutusmenoista peräti lähes 29 % kului vuonna 2016 asumiseen ja energiaan. Ruokaan, ilman ravintola- ja juomakuluja, kulutusmenoista meni enää alle 11 %.

Vastaavasti vuonna 1995 asumiseen ja energiaan kului vain reilut 24 % ja ruokaan 14 % kotitalouksien kulutusmenoista. Ja samaan aikaan kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat yli 30 % Tilastokeskuksen 1990-2012 tehdyn vertailun mukaan.

Opiskelijoiden asumistuki uudistuu

Opiskelijat siirtyvät elokuussa yleisen asumistuen saajiksi. Tähän saakka opiskelijoiden asumista on tuettu asumislisällä joka on ollut tyypillisesti ja enintään noin 200€/kk. Tuon summan on saanut esimerkiksi pääkaupunkiseudun opiskelija jonka vuokra on ollut 500€/kk. Yleiseen asumistukeen siirtymiseen myötä kyseinen opiskelija saa asumistukea noin 400€/kk. Merkittävä parannus hänelle vaikka opintoraha pieneneekin 90€/kk.

Verottaako valtio laittomasti ulkomailla asuvia eläkeläisiä?

Ulkomailla pysyvästi asuvaa ja Suomesta eläkettä saavaa verotetaan samalla tavoin, kuin Suomessa asuvaa eläkkeensaajaa. Eläkkeestä pidätetään valtion vero sekä kunnallisvero. Kuitenkaan ulkomailla asuva eläkeläinen ei saa, eikä myöskään käytä, kunnallisia palveluita, joista häntä verotetaan. 

Verottajan sivulta, ulkomailla vakituisesti asuvan eläkkensaajan verotus:

Suomalaisten ulkomaanmatkat verolle?

Suomalaiset matkustavat ulkomaille  

Matkoja tehtiin 2014 yhteensä 7,9miljoonaa. Jos teemme karkean arvion, niin keskimäärin matkaa kohti kulutettiin 800€ (hatustani vedetty arvio), niin Suomesta vietiin rahaa ulkomaille 6,3miljardia euroa toisten maiden sisämarkkinoille ja verottajille.

Yhteiskunta sopii

 

Yhteiskuntasopimusta haluaa hallituksemme sorvata. Päämääränä on kilpailukyvyn nousu.

"Hallitus on asettanut neuvotteluiden tavoitteeksi sen, että Suomen hintakilpailukyky paranee vähintään viisi prosenttia."

http://www.hs.fi/politiikka/a1438566122504

Hallitus heittää pallon työmarkkinajärjestöille.

Leipää vai lääkkeitä?

Kierreltyäni nyt viimeiset pari kuukautta kiihtyvällä tahdilla vaalikentillä, on melko usein juttusille tullut vanhus, joka kertoo ettei ole rahaa ostaa lääkärin määräämiä lääkkeitä. Valitettavasti nämä tarinat toistuvat kentällä jatkuvasti. Pienellä eläkkeellä sinnittelevät ihmiset ovat todellakin pulassa maassamme ja tätä taustaa vasten hallituksen ”kiitos”, jossa kaikille tuli 45 euron lääkeomavastuu vuoden 2016 alusta, tuntuu kohtuuttomalta.

Veropakolainen kiinnostaa Espanjassa, mutta ei maanpakolainen.

Kirjoitan jälleen niin  kuin asiat ovat ja kuinka minä ne koen, häpeämättä.  Avoimuudella ja tunteella kirjoitan.

Olin ensin maanpakolainen, kun nyt minusta on tehty veropakolainen Espanjassa.

Yritä jaksaa tämä lukea, niin tiedät, miksi minusta tuli kadehdittu veropakolainen.

Media revittelee otsikoita veropakolaisista, mutta ei maanpakolaisista. Meitä maanpakolaisia on ympäri maapalloa 90-luvun laman seurauksena.

Näin minusta tehtiin ensin maanpakolainen ja nyt sitten veropakolainen

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä